• De RPV-Almere biedt voortaan géén

    beweegactiviteiten meer aan.

  • Bestuursmedewerkers gevraagd!

    Onze vereniging zoekt vrijwilligers die het bestuur ondersteunen bij hun taak. Wij zoeken meerdere vrijwilligers die .......

Welkom bij de Reuma Patiënten Vereniging Almere en omgeving.

Onze doelstelling:

De vereniging is opgericht in 1993. Ons doel is het samenbrengen van mensen met reumatische aandoeningen,  organiseren van verschillende activiteiten ter bevordering van de gezondheid en mobiliteit en het verzamelen van en verwijzen naar informatie.

Hiervoor werken we samen met andere organisaties en instellingen, als dit voor het bereiken van de doelstellingen van de vereniging bevordelijk is.

Tevens organiseren van andere - door de leden gewenste - activiteiten die de doelstellingen bevorderen.

Algemene informatie:

De vereniging is aangesloten bij de landelijke stichting ReumaNederland. Via de stichting worden onze belangen behartigd bij o.a.:
• de overheid
• het College voor zorgverzekeringen
• de Gehandicaptenraad

Lidmaatschap

Voor het aan- of afmelden als lid van onze vereniging kunt u het juiste formulier terugvinden onder Over Ons, onderdeel Lidmaatschap.

RPV-Almere ©