Bestuursmedewerkers gevraagd

Onze vereniging zoekt vrijwilligers die het bestuur ondersteunen bij hun taak. De werkzaamheden kunnen heel divers zijn b.v. ondersteuning websitebeheer, verzorgen van informatiebijeenkomsten voor onze leden, ondersteuning bij ons verenigingsblad, activiteitenbegeleiding etc.

Wij zoeken meerdere vrijwilligers die op afroep beschikbaar zijn. Voelt u iets voor een patiëntenvereniging? Wilt u mensen met reuma helpen? Dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger bij onze vereniging door een mail te sturen naar voorzitter@rpv-almere.nl

Coördinatoren en overige vrijwilligers:

Kascontrolecommissieleden (2x) voor 2021 Vacant
Kascontrolecommissie Reservelid (1x) 2021 Vacant
Redactieleden Vacant
Notulist(e) ALV Vacant

Overige vrije posten:

Jongeren Vacant
Nieuwsbrief Vacant
Social media Vacant
Feestcommissie Vacant
Activiteiten Vacant
RPV-Almere ©