Nieuwsbrief 13 maart 2020

Nieuwbrief

Maatregelen met betrekking tot het ‘Coronavirus’ ofwel het COVID-19 virus

Tijdelijk stopzetten alle beweegactiviteiten

Gezien de recente ontwikkelingen en de door de overheid afgekondigde maatregelen, heeft het bestuur van de RPV-Almere besloten tijdelijk ALLE activiteiten waarbij leden samenkomen per direct stop te zetten!

ALV wordt uitgesteld naar eind september

Dit betekent dat de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 21 maart NIET zal doorgaan. Er zal een nieuwe datum gepland worden ergens eind september. Minimaal zes weken daarvoor ontvangt u de agenda en uitnodiging. Deze late datum vindt zijn oorzaak in overig geplande zaken voor de bestuursleden alsmede de vakantieperiodes. Leden die een bijdrage gestort hebben voor de lunch zullen dit bedrag binnen enkele dagen op hun rekening teruggestort krijgen.

Géén hydrotherapie en Yoga

Tevens houdt dit in dat er géén hydrotherapie gegeven wordt op de dinsdag en donderdagen er géén Yoga op de woensdag is. Ook zal de Zumba proefles wordt opgeschort naar een latere datum. Onze kosten voor de beweegactiviteiten lopen gewoon door - dit is een situatie van overmacht - er zal dus geen restitutie plaatsvinden van een deel van de maandbijdragen. De incasso’s zullen dus normaal eind van de maand plaatsvinden.

Deze maatregelen zullen voorlopig van kracht zijn - gelijk met de door de overheid bepaalde periode - vooralsnog tot en met 31 maart 2020. Indien deze periode wijzigt, zal een nieuwe nieuwsbrief worden verspreid.

Het bestuur neemt deze maatregelen ter bescherming van haar leden om de volgende redenen:
  • Mensen met reuma hebben een aangetast immuum systeem en kunnen daardoor vatbaarder zijn.
  • Mensen met reuma en bepaalde medicatie zoals biologicals kunnen sterker van invloed zijn op het immuum syteem. 
  • Reuma is een auto-immuum ziekte en dit heeft vooral invloed op de persoonlijke weerstand.
  • Veel van onze leden hebben een respectabele leeftijd en zijn daardoor ook vatbaarder dan bijv. jongeren.
  • Advies van de overheid: Voor ouderen en mensen met minder weerstand geldt: mijd grote gezelschappen en het openbaar vervoer.
  • Gezien de genomen maatregelen door andere instanties in de regio Flevoland sluit de RPV-Almere zich hierbij aan.
Zodra er wijzigingen optreden wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Telefonische bereikbaarheid

'De RPV-Almere is erg lastig telefonisch bereikbaar’. Een veel gehoorde klacht. Uitgaande dat ook het bestuurswerk ‘liefde werk, oud papier’ is kan niet verwacht worden dat we 24 uur per dag bereikbaar zijn. Dat is met name een deeltaak voor de secretaris. En zoals bekend is er geen secretaris. Voorlopig zal de telefonische bereikbaarheid door een van de bestuursleden worden waargenomen maar wel in zeer beperkte tijd: 
Maandag- en woensdagavond tussen 20:00 - 21:00 uur op 06 11 76 07 88

Krijgt u geen gehoor, spreek dan de voicemail in en laat uw naam en telefoonnummer achter in het bericht. Geeft ook kort aan wat het onderwerp van de vraag is en op welke tijd u het beste bereikbaar bent.  Beter kunt u een mail sturen naar info@rpv-almere.nl

Met vriendelijke groet,

Team RPV-Almere

RPV-Almere ©